SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju i wynikające z niej ograniczenia organizatorzy konferencji  KKM2020 w porozumieniu z Komitetem Metrologii i Aparatury Naukowej PAN zdecydowali się na przeniesienie terminu organizacji konferencji na rok 2021. Nowy termin konferencji uzależniony jest od sytuacji epidemiologicznej i związanych z tym ograniczeń. Wstępnie przewidywany jest na okres maj-wrzesień 2021. Na przełomie roku roześlemy kolejny komunikat precyzujący dokładny termin i warunki organizacji naszej konferencji.